Op 4 januari 2023 hebben wij de leden een email gezonden met het verzoek de contributie voor 2023 te voldoen. 

 

Per 23 januari 2023 is onze vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 88995399