DAGJE-UIT, GEZELLIG SAMENZIJN EN KERSTDINER EN -BORREL

Gepubliceerd op 23 juli 2020 om 11:21

Vrienden,

Op 22 juli jl. hebben wij als bestuur vergaderd over de nog komende activiteiten in het jaar 2020.
Wij hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de door maar liefst 43 leden ingezonden antwoorden op de enquête,

die wij op 2 juli aan jullie hebben gezonden.

 

Naar aanleiding van de antwoorden en gezien het feit dat het Coronavirus weer aan het toeslaan is hebben wij besloten

in het jaar 2020 geen activiteiten meer te organiseren, hetgeen inhoudt dat het dagje-uit op 11 september, het nog te

plannen gezellige samenzijn en de Kerstborrel en -diner geen doorgang zullen vinden.

 

U zult begrijpen dat wij dit zeer betreuren, maar vinden het beter het zekere voor het onzekere te nemen gezien onze

leeftijd. Voorkomen is beter dan genezen.

 

Wij spreken de hoop uit dat jullie begrip hebben voor ons besluit en danken jullie voor de grote respons en gedane

suggesties.

In november 2020 bekijken wij de status en eventuele plannen voor 2021, waarover wij u dan wederom zullen informeren.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur VvG
Hajo Vis
Secretaris/penningmeester.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.